Lajme nga Dibra Lajme nga Shoqata Lajmërime - Front Cover

MBYLLET SEZONI I PARË I EKIPIT TË SHPËTIMTARËVE!

MBYLLET SEZONI I PARË I EKIPIT TË SHPËTIMTARËVE!

Me datë 27 Gusht 2017, përfunduam sezonin e parë me ekipin e shpëtimtarëve në liqenin e Dibrës.

Duke e ditur rëndësinë dhe përgjegjësinë e madhe për këtë punë, duam që ti falenderojmë edhe një herë për guximin dhe gadishmërine që patën për të na mundësuar të realizojmë këtë projekt shumë të nevojshëm dhe fisnik në liqenin e Dibrës.

Ekipi i shpëtimtarëve:

– Valdet Çeliku, Milor Maqellara, Edon Mulladauti, Maksud Kërluku, Jon Batku dhe Rinor Sharku .

Prezenca e ekipit të shpëtimtarëve në plazhin e liqenit formoi një besim tek te gjithe dhe i dha një seriozitet më të madh plazhit të liqenit të Dibrës.
Donatoret kishin nje rol shumë të rëndësishëm në realizimin e ketij projekti, 3.000$ donacion për këtë projekt si dhe ishin motivuesit kryesor per ta realizuar projektin këtë verë. Faleminderit për besimin dhe për përkrahjen:Qerim Fishta dhe Argjent Duka.

Falenderojmë për bashkëpunimin serioz dhe transparent, partnerin kryesor ne këtë projekt, Kryqin e Kuq – Dibër, kryesisht sekretarin Isni Telqiu, si dhe mbështëtisit e këtij projketi: Shoqata “One dollar for Dibra” , CSCD , Kompania ” ArtanTrejd”, Mediat dhe Komunën e Dibrës duke na dhënë lejen përkatëse, urojmë të kemi edhe bashkëpunime të tjera në të ardhmen.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe ndihmën: Restorant Perla,pronar Arben Fida dhe dy lokalet “Dema’s” pronarë Mondi Dema dhe Genc Dema, të cilët ofruan nga një drekë falas për çdo ditë ekipit të shpëtimtarëve.

Fatmirësisht ekipi i shpëtimtarëve e mbyllen këtë sezon të parë pa asnjë situate të rendë, le ti lutemi Zotit që çdo vit ta kemi të njejtin fat!

Si çdo aktivitet deri më tani, edhe ky aktivitet do të bëhet tradicional dhe do të mbështetet edhe në të ardhmen nga ana e Shoqatës Atdhetare Dibra.

Shpenzimet për këtë projekt janë në TOTAL : $3.768.3

—————————————————–

The first annual season has ended for the lifeguard team!

On August 27, 2017 we have reached the end of the first season with our new lifeguard team in lake Dibra.

We would like to thank this particular team for their passion, commitment and hard work that they contributed, which helped us complete this very important project to Diber successfully.

The lifeguard team consisted of:

– Valdet Çeliku, Milor Maqellara, Edon Mulladauti, Maksud Kërluku, Jon Batku dhe Rinor Sharku .

Their presence by the lake created a higher level of confidence amongst the beachgoers, as well as enhanced the proper look of a lake.

As we are aware of the necessity and importance of this project, a special thanks goes to the two main initiators and sponsors: Qerim Fishta and Argjent Duka. They donated the sum of $3000, needed to make this event a reality this year.

We would also like to thank our main partner in this project for their cooperation and transparency, Red Cross – Dibër, secretary Isni Tëlqiu as well as local supporters such as: Organization “One Dollar for Dibra”, CSCD, “ArtanTrade”, The media and the Municipality of Dibër for providing us with proper permits. We are looking forward to working together again, in the near future.

The lifeguards have received a free meal daily by the following businesses located on the lake beach: Restaurant Perla (owner Arben Fida) and both Dema’s caffe/beach bars (owners Mondi Dema and Genc Dema). We honor and thank them for their contributions.

We are very grateful to have this season end without any serious incidents, and we hope that this continues to be the case in the following years to come.

Considering the traditional approach to all the events supported by the DCO taking place in Dibër, we consider project Lifeguard to be one of them as well.

The total cost for this project was $3,768.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *