Anëtarësim/Donacion

Anëtarësia vjetore për një familje është 100$

Pyetje: Dua të paguaj anëtarësinë me Credit Card?

Përgjigje: Kliko logon “Donate”


A mund të paguhet anëtarësia përmes Paypal’it? 

Po, e-mail adresa zyrtare për pagesën përmes paypal’it është: info@dibra.org
 
A mund të paguhet anëtarësia përmes telefonit me Credit Cart?
Po, kontakto arkëtarin Nderim Marke ‎( 917-808-2080 )
 
A mund të paguhet anëtarësia me chek personal?

Po, dërgo zarfin në zyrën e shoqatës, në adresë:
The Dibra Community Organization

1880 Hylan Blvd, Suite 2R-12

Staten Island, NY 10305

(shkruhet në check tek vendi Pay to the order of: The Dibra Community Organization)
 
A mund të paguhet anëtarësia me kesh në dorë?

Po, kontakto njërin nga personat e autorizuar nga shoqata:
Arbër Kuka

Bekim Kosovrasti (arkëtar)
Bekim Paçuku

Besar Dika
Ibraim Rexha
Nderim Marke (arkëtar)
Ekuran Marke (vullnetar)
 
A mund të paguhet anëtarësia personalisht në zyrën e Shoqatës?
Po, urdhëroni na vizitoni tek zyra e re e Shoqatës Atdhetare Dibra.  Zyra do të jetë e hapur çdo të enjte dhe të premte, nga ora 6:00PM deri në orën 10:00PM
The Dibra Community Organization
1880 Hylan Blvd, Suite 2R-12

Staten Island, NY 10305
Tel: ‎718-619-8474
E-mail: info@dibra.org

Anëtarësia dhe Kontribute për Anëtarësim/Donacionvitin 2018 janë akoma ne punim. Nëse shikoni diçka gabim, ju lutem na lajmëroni në e-mailin info@dibra.org (02/15/2018)

Emri Mbiemri $ Anëtarsia $ Kontribut Per Shad $ Kontribut ne projektin : Note… Data Serial No.
Amit Koleci 100     Check 01/19/18 764
Arber Kuka 100     Cash 02/04/18 882
Argetim Shatku 100     PayPal 01/12/18  
Armend Shemsiu 100     Check 02/08/18 892
Atli Skenderi 100     PayPal 01/11/18  
Auron Capa 100     Cash 01/11/18 762
Bardhul Skenderi 100     PayPal 01/11/18  
Bedri Sela 100     PayPal 01/10/18  
Bekim Pacuku 100     Cash 02/10/18 893
Besnik Jajaga 100 100   Cash 01/16/18 805
Besnik Miftari 100     PayPal 02/04/18 887
Dashnor Miftari 100     PayPal 02/04/18 886
Enver Miftari 100     PayPal 02/04/18 889
Fatmir Trepca 100     Cash 01/13/18 806
Fitim Daci 100     PayPal 01/10//18  
Gani Mati 100     Cash 01/13/18 807
Gazmend Kerkuti 100     PayPal 02/04/18 885
Herolind Sadiku 100     PayPal 01/09/18  
Krenar Koleci 100     Cash 02/04/18 883
Kujtim Kaziu 100     Cash 02/15/18 895
Laim Beqiri 100     PayPal 02/12/18 896
Lavderim Billalli 100     PayPal 01/14/18  
Lirije Balanca 100     PayPal 01/25/18  
Mair Sela 100     PayPal 01/10/18  
Muharem Mesik 100     PayPal 01/09/18  
Murat Mela 100     PayPal 01/17/18  
Nderim Marke 100     Check 02/08/18 891
Perparim Marke 100     Check 02/08/18 890
Qemal Pacuku 100     Cash 02/10/18 894
Qerim Fishta 100     PayPal 01/18/18  
Ramiz Maqellara 100     PayPal 01/13/18  
Rasim Kosovrasti 100     Check 01/11/18  
Sazan Klenja 100     PayPal 01/09/18  
Shkelqim Guze 100     Check 01/19/18  
Shpetim Miftari 100     PayPal 02/04/18 888
Sulltan Trebishta 100     Cash 02/04/18 884
Tai Jance 100     PayPal 01/14/18  
Talat Sela 100     PayPal 01/10/18  
Valon Duka 100     PayPal 01/10//18  
Zulfi Sodolli 100     Cash 01/11/18 758
               
               
  TOTALI : $4,000.00 $100.00        

Anëtarësia dhe Kontribute për Anëtarësim/Donacionvitin 2017 janë akoma ne punim. Nëse shikoni diçka gabim, ju lutem na lajmëroni në e-mailin info@dibra.org (12/31/2017)

Emri Mbiemri $ Anëtarsia $ Kontribut Seria No Note… Data
Abdul Duli Bajro 100   Paypal   10/23/17
Abduladi Veliu 100   316   06/30/17
Abdulla Ballanca 100   256   02/10/17
Adem Amzaji 100   475   03/31/17
Adem Pocesta 100   Paypal   11/12/17
Adhurim Mjeshtri 100   Paypal   02/10/17
Adhurim Ushtelenca 100   169   02/21/17
Adrian Kosovrasti 100   Paypal   01/23/17
Adrian Celiku 100   Paypal   03/11/17
Adrian Kosovrasti   3000 91   06/29/17
Agim Cami 100   170   02/21/17
Agim Isufi 100   497   09/15/17
Agim Dema 100   46   10/20/17
Agron Pacuku 100   476   03/31/17
Albert Papraniku 100   Paypal   03/18/17
Ali Lala 100 400 207   06/01/17
Ali Nela 100   332   10/05/17
Alil Kerkuti 100   172   05/21/17
Almir Trepca 100   265   04/09/17
Anonim   100 20 80   03/02/17
Arban Tale 100   263   04/09/17
Arban Pocesta 100   171   05/21/17
Arben Ame 100   168   02/21/17
Arben Iljazi 100   304   03/18/17
Arben Radoveshi 100   344   11/22/17
Arber Kuka 100   258   02/12/17
Argent Begolli 100 100 268   04/09/17
Argetim Kerkuti 100   90   05/21/17
Argetim Shatku 100   Paypal   05/21/17
Argetim Dema 100   47   10/20/17
Argjent Dobrova 100   166   02/21/17
Argjent Begu 100   81   03/02/17
Argjent Duka 100   20   04/02/17
Argjent Veseli 100   Paypal   09/17/17
Arian Krliu 100   Paypal   05/27/17
Arif Mashkulli   500 79   01/21/17
Arjan Ame 100   163   02/21/17
Arjanit Maqellara 100   436   01/24/17
Armend Shemsiu 100   88   03/24/17
Artan Cupi 100   Paypal   05/26/17
Asmir Dzemovski 100   438   01/24/17
Astrit Krkuti 100   Paypal   02/02/17
Atli Skenderi 100   338   10/23/17
Atnan – Lanka Klobucishta 100   Paypal   07/07/17
Auron Capa 100   Paypal   04/07/17
Avderim-Rimi Papraniku 100   437   01/24/17
Avni Kërliu 100   157   01/01/17
Avni Ushtelenca 100   Paypal   12/22/17
Avni Cela 100   Paypal   03/31/17
Avni – Arif Mashkulli   400 754   12/25/17
Aziz Veliu 100   474   03/29/17
Bardhul Klobucishta 100   330   09/28/17
Baudin Karpuzi 100   Paypal   07/05/17
Bedri Sela 100 680 480   04/06/17
Bekim Kosovrasti   108 78   01/12/17
Bekim Pacuku 100   472   02/09/17
Bekim Kosovrasti 100   86   03/02/17
Bekim Kokale 100   477   03/31/17
Bekim Papaniku 100   478   04/06/17
Bekim Korumi 100   264   04/09/17
Beljul Klobucishta 100 7912 Paypal   01/17/17
Belul Qoku 100   Check   01/01/17
Belul Xhuglini 100 200 178   06/29/17
Besar Dika 100   Paypal   03/03/17
Besfort Ramku 100   Paypal   03/17/17
Besim – Titi Maqellara 100   176   07/07/17
Besnik Miftari 100   13   02/10/17
Besnik Jajaga 100 100 23   04/09/17
Bexhet Alimi 100   303   03/18/17
Bilal Koxha 100   803   12/21/17
Bilur Lala 100   487   05/21/17
Blend Bekteshi 100   465   02/02/17
Blendi Kolari 100   881   12/09/17
Bleon Fuduli 100   Paypal   12/14/17
Bleron Osmani 100   Paypal   12/12/17
Brikend Bekteshi 100   466   02/02/17
Buran Dumani 100   312   05/21/17
Burhan Karpuzi 100   204   02/26/17
Burhan Kaba 100   Paypal   02/26/17
Burhan Mela 100 100 490   07/21/17
Burim Lutfiju 100   Paypal   01/12/17
Burim Fuduli 100   444   01/31/17
Burim Fida 100   347   11/26/17
Dashamir Sela 100   481   04/06/17
Dashamir Lala 100   488   05/21/17
Dashmir Kaja 100   469   02/09/17
Dashnor Miftari 100   15   02/10/17
Dashnor Dema 100   326   09/21/17
Destan Koleci   300 346   12/07/17
Drilon Pustina 100   314   05/21/17
Dritan Klobucishta 100   259   06/09/17
Dritero Agolli 100   Paypal   05/29/17
Driton Papraniku 100   306   03/18/17
Driton Tony Dovolani   1000 269 Check 11/24/17
Edmond Kazani 100   155   01/01/17
Ekuran Marke 100   441   01/24/17
Emin Egriu 100   Paypal   04/03/17
Emin Civuli 100 200 340   11/03/17
Enver Miftari 100   12   02/10/17
Fali Arapi 100   Paypal   01/23/17
Fanol Cami 100   Paypal   02/06/17
Fatmir Dika 100   159   02/21/17
Fatmir Trepca 100   16   03/19/17
Faton Papraniku 100   Paypal   01/24/17
Fatos Koleci 100   Paypal   04/02/17
Feta Fishta 100 1000 324   09/21/17
Fisnik Kaziu 100   73   01/01/17
Fisnik Duka 100   460   03/02/17
Fisnik Daci 100   309   03/18/17
Flamur Ushtelenca 100   Paypal   01/01/17
Flamur Veliu 100 100 22   04/09/17
Flamur Rexha 100   495   09/15/17
Gazmend Duka 100   72   01/01/17
Gazmend Kërkuti 100 264 74/76   01/05/17
Gezim Mendu Marke 100   333   10/10/17
Gjani Alimi 100 1000 325   09/21/17
Gojart Agoli 100   Paypal   02/04/17
Haki Shkodra 100   167   02/21/17
Hanife Begu 100   Paypal   07/12/17
Herolind Sadiku 100   206   03/16/17
Ibrahim Kolari 100   470   02/16/17
Ilber Krivca 100   336   10/19/17
Ilir Koleci 100   Paypal   04/01/17
Ilmi Canobafto 100   489   06/16/17
Ilmi Beqiri 100   499   09/15/17
Imer Rusi 100   467   02/03/17
Imer Dede 100   Paypal   04/05/17
Islam Arapi 100   156   01/01/17
Jetmir Jani 100   87   03/16/17
Jusuf Oboku 100       08/14/17
Jusuf Dema 100   49   10/20/17
Kadri Cellina 100   Check   02/10/17
Kash Daci 100   Paypal   06/02/17
Kastriot Amzai 100   18   04/02/17
Kemaludin Duraku 100   Paypal   03/28/17
Krenar Koleci 100 200 262   04/09/17
Kreshnik Cami 100   331   09/29/17
Kujtim Kaziu 100   443   01/29/17
Laim Beqiri 100   Paypal   09/09/17
Lavderim Cami 100   486   05/09/17
Lavdije Hamzaj 100 20 350   06/05/17
Lavdorim Cela Billali 100   Paypal   07/21/17
Leonard Duka 100   158   02/21/17
Leonard Rusi 100   Paypal   03/17/17
Liridon Trepca 100   267   04/09/17
Lirim Mashkulli 100   318   11/24/17
Luan Sharku 100   164   02/21/17
Luan Klobucishta 100   496   09/15/17
Lulzim Kosovrasti 100   85   03/02/17
Lulzim Abdullai 100 100 323   09/21/17
Mair Sela 100   482   04/06/17
Mair Sela   100 484   04/28/17
Malic ( Maliq ) Klobucishta 100   Paypal   05/14/17
Mazllum Vojnika 100   165   02/21/17
Mefail Marku 100   100   09/10/17
Mensur (Suri) Dika 100   329   09/28/17
Mirlind Pocesta 100   Paypal   11/27/17
Muharem Mesik 100   468   02/03/17
Mumin Kosovrasti 100   435   01/24/17
Murat Mela 100   Paypal   01/01/17
Murat Marke 100   Check   01/01/17
Mustafa Cami 100   177   06/09/17
Mustafa Papraniku 100   341   11/16/17
Nafiz Bekiri 100   Paypal   01/23/17
Naim Papraniku 100   19   04/02/17
Naim Klobucishta 100   327   09/21/17
Naim Limani 100   328   09/28/17
Nani Cami 100   442   01/29/17
Nderim Marke 100   82   03/02/17
Nderim Erbeli 100   269   04/09/17
Nehat Cami 100   173   05/21/17
Osman Greva 100   339   10/25/17
Parim Dema 100   48   10/20/17
Perparim Marke 100   83   03/02/17
Perparim Papraniku 100 100 445   01/25/17
Qamil Billali 100   494   09/14/17
Qani Osmani 100   89   05/21/17
Qemal Pacuku 100   471   02/09/17
Qerim Fishta 100   307   03/18/17
Rajmonda Krifca 100   Paypal   09/17/17
Ramazan Trepca 100   266   04/09/17
Ramazan Skara 100   Check   05/21/17
Refik Kosovrasti 100   84   03/02/17
Rexhep Spahiu 100   Paypal   01/13/17
Sakp Veliu   500 756   12/28/17
Selaudin Radoveshi 100   175 Check 07/02/17
Shaban Kobeci   100     05/21/17
Shaban Mulahu 100   Paypal   07/05/17
Shaban Kobeci 100   334   10/13/17
Shehat Kllobocishta 100   208   06/18/17
Shkelqim Duka 100   160   02/21/17
Shkelqim Spahiu 100   Paypal   05/29/17
Shkelqim Guze 100   491   07/21//17
Shpend Agolli 100   260   06/09/17
Shpetim Miftari 100   14   02/10/17
Shpëtim Kasapi 100   75   01/05/17
Shptim Koxha 100   174   05/21/17
Sulltan Trebishta 100   257   02/12/17
Tai Jance 100   Paypal   08/03/17
Talat Kokale 100   440   01/24/17
Talat Sela 100   479   04/06/17
Talat Pustina 100   315   05/21/17
Tomor Turkeshi 100   Paypal   07/05/17
Tomor Belcishta 100   337   10/19/17
Uran Krivca 100   161   02/21/17
Urim Marke 100   Paypal   11/20/17
Urim Osmani 100   Paypal   11/23/17
Valdet Erbeli 100   751   11/26/17
Valdrin Pustina 100   313   05/21/17
Valon Duka 100   205   02/07/17
Valon Vojnika 100   162   02/21/17
Valon Samarxhiu 100   25   09/10/17
Vullnet Popinara 100   302   01/10/17
Xheladin Pjeca 100   473   02/17/17
Xhevat Pacuku 100   270   04/09/17
Xhevat Kosovrasti 100 400 317   09/07/17
Ylber Seferi 100   Paypal   03/10/17
Ylli Dika 100   Paypal   05/21/17
Zeqirija-Zeqo Papraniku 100   439   01/24/17
Zice Cela 100   17   04/02/17
Zudi Papraniku 100   77 Check 01/12/17
    21200 10112      

—————————————————————————————————————————————————————————–

Sponsoret të  “Shoqatës Atdhetare Dibra “ per vitin 2017 ku bashkërisht kontribuan me $16,000 që shoqata të vazhdon  aktivitetet e saja ishin:

Mirvet Qoku “ Art Contracting “

Ilirjan Rusi “ Benjamin Maintenance “

Vebi Canka “ Tetra Steel “

Shpend Marku “ Colgate Restoration Corp “

Mojsi Marke “ Clearview Sheet Metal “

Leonard Shaini “ Allstate Electric “

Ylber Kerkuti “ William K. Const “

Neat Borova “ Borova Video “

Ron Dema “Vip Auto Group “

Urim Marke “ Icon Painting & Interiors “

Argjent Duka “ Alliance Tristate Const “

Arci Erbeli “ Mid Manhattan Painting “

Faton Marke “ Big East Restoration “

Valon Duka “ Avalon Const “

Rakip Verlaku “ Ideal Masonry “

Ylli Alizoti “ Abd Const “

ANËTARËSIA PËR VITIN 2016

Emri Mbiemri $ Antarsia $ Kontribut Seria No ext info Data
Abdulla Balanca 100   63   11/26/16
Adem Amzaj 100   Paypal   11/28/16
Adem Pocesta 100   Paypal   12/21/16
Adem Klobocishta 100   146   12/25/16
Adrian Celiku 100   Paypal   12/02/16
Agim Fishta 100   409   10/21/16
Agron Okshe 100   145   12/25/16
Ajet Dovolani   1000      
Akli Skenderi 100   109    
Ali Nela 100   ? check 07/12/16
Ali Sadiku 100       11/28/16
Anonim     1000      
Arben Ame 100   MoneyOrd   12/08/16
Arben Radoveshi 100   344   11/12/17
Arber Kuka 100 300 251    
Argetim Dema 100   70   12/27/16
Argim Ari Dema 100   71   12/27/16
Argjent Begu 100 200 59   11/06/16
Arjan Ame 100   60   11/26/16
Arjanit Maqellara 100 1000 0404/8    
Arlind Iljazi 100   101    
Arsim Qormemeti 100   Paypal   12/21/16
Arsim Skara   1000      
Arsim Mirzo 100   133   12/25/16
Artan Cupi 100   140   12/25/16
Asllan Qoku 100 200 124/125   11/25/16
Atnan/Lanka Klobocishta 100   135   12/25/16
Avdul Duli Bajro   1500 check   12/05/16
Avni Klobocishta 100   147   12/25/16
Avni Ushtelenca 100   143   12/25/16
Aziz Veliu 100   121   11/10/16
Bardhul Klobocishta 100   153   11/26/16
Bardhyl Skenderi 100   108    
Baudin Karpuzi 100 500 Paypal   10/22/16
Bedri Sela 100 1000 461   11/02/16
Behar Bellcista 100   254   11/26/16
Bekim Kosovrasti 100 727 check/cash   11/01/16
Bekim Pacuku 100 500 114   09/23/16
Bekim Papraniku 100 500 104   11/03/16
Beljul Klobocishta 100   Paypal   10/23/16
Belul Qoku 100 1000 /53/52 e paguj antarsin per 2 vite 10/27/16
Belul Xhuglini 100 200 0061, 0062   11/26/16
Benny Papraniku 100   415   10/31/16
Berta-Valon Shkodra 100   Paypal   12/03/16
Besar Dika 100 402 Paypal   10/21/16
Besim-Titi Maqellara 100   419   11/15/16
Besnik Miftari 100   454   09/28/16
Bexhet Alimi 100   483   12/25/16
Blendi Kolari 100   64   11/26/16
Bleron Fudulli 100   Paypal   12/05/16
Bleron Osmani 100   Paypal   10/21/16
Brikend Bekteshi 100   417   11/15/16
Buran Qoku 100   426   12/07/16
Burhan Mela 100   67   12/20/16
Burim Kobeci 100   Paypal   12/04/16
Burim Lutfiju 100   Paypal   12/04/16
Burim Fudulli   1000 4    
Burim Fida   500   kontenjerin 07/04/16
Burim Mashkulli 100   136   12/25/16
Dashamir Sela 100   464   11/02/16
Dashnor Miftari 100 11949 452 Qirane 09/28/16
Dashnor Maqellara 100   416   10/11/16
Dashnor Dema 100   144   12/25/16
Drilon Pustina 100   Paypal   12/15/16
Dritan Klobocishta 100   201   10/27/16
Dritan Dovolani (Tony)   1000      
Dritan Papraniku 100   139   12/25/16
Dxheladin Bilali 100   137   12/25/16
Edmond Sadiku 100 50 115    
Ekuran Marke 100   401   10/11/16
Emin Egriu 100   Paypal   12/05/16
Emin Civuli 100   51   10/27/16
Enver Miftari 100   455   09/28/16
Fanol Cami 100   Paypal   12/08/16
Fatmir Fati Dika 100   Paypal   11/30/16
Faton Papraniku 100   405   10/13/16
Fazli Kazani 100   431   12/12/16
Feta Fishta 100   Paypal   12/02/16
Fisnik Daci 100 200 411    
Flamur Rexha 100   127   11/25/16
Flamur Ushtelenca 100   Paypal per 2 vite  
Flora Trepca 100   253    
Fuat Krifca 100   141   12/25/16
Gazmend Kerkuti 100 550 451/0122 128 09/28/16
Gazmend Sadiku 100   154   12/17/16
Gezim Marke Mendu 100   103   09/23/16
Gjani Alimi 100   Paypal   12/02/16
Gojart Lutfiu 100   458   12/22/16
Herolind Sadiku 100   112    
Ibrahim Kolari 001/002 100 1000 1dhe2    
Ibrahim Rexha 100 500 58   11/03/16
Ilir Jani 100   120   11/01/16
Imer Dedja 100   Paypal   10/08/16
Isen Koxha 100   418   11/15/16
Jeton Disha 100   150   12/25/16
Josuf Dema 100   69   12/27/16
Kadri Celina 100   check   12/12/16
Kadri Arapi 100   143   12/25/16
Kastriot Amzaj 100   Paypal    
Krenar Karpuzi 100   Paypal   12/16/16
Kreshnik Cami 100   414   10/25/16
Lavderim Cami 100        
Lavdije Hamzaj 100   350   10/08/16
Leonard Ruci 100 300 Paypal 148 10/10/16
Leonard Duka 100   119    
Liman Ballanca 100   148   12/25/16
Lirije Ballanca 100   Paypal   10/29/16
Luan Sharku 100   117    
Luan Klobocishta 100   arber check ?
Lulzim Kosovrasti 100   check   11/01/16
Lulzim Abdullai 100   138   12/25/16
Mair Sela 100   462   11/02/16
Maliq Klobocishta 100   Paypal   12/26/16
Mefail Marke 100       12/22/16
Mendu Opre   300 134   12/25/16
Mensur Dika 100   123    
Mice Cenobaftja 100 600 427   12/07/16
Mirlind Pocesta 100   Paypal   12/02/16
Mojsi Marke 100 1000 59   11/14/16
Muarem Marke   500 131   12/18/16
Muharem Mesik 100   Paypal   10/15/16
Mumin Kosovrasti 100 1000 0407/3   10/18/16
Murat Mela 100 500 Paypal Per 2 vite  
Murat Marke 100   54 per 2 vite antarsi 10/27/16
Musta Papraniku 100   342   11/16/17
Muzafer Sefedini 100   56   11/02/16
Naim Limani 100   457   12/08/16
Naim Klobocishta 100   147   12/25/16
Nasuf Maqellara 100   422   11/23/16
Nderim Marke 100 805 06/01/65   11/10/16
Neat Cami 100   55   11/02/16
Neat Krkuti 100   420   11/22/16
Osman Greva 100   chek    
Pajazit Verlaku 100   111    
Perparaim Dema 100   68   12/27/16
Perparim Marke 100   7   11/10/16
Perparim Papraniku 100   424   12/04/16
Qamil Bilali 100   Paypal   12/03/16
Qemal Pacuku 100   113    
Rakip Verlaku 100   110    
Ramazan Trepca 100 500 252/011    
Ramazan Rexha 100   57   11/03/16
Rasim Kosovrasti 100   126   11/25/16
Refik Kosovrasti 100 1000 check   11/01/16
Rejmonda Krifca 100   Paypal   11/02/16
Resul Mirzo 100   132   12/18/16
Rexhep Spahiu 100   Paypal   11/11/16
Rimi Papraniku 100 1000 408   10/18/16
Rinush Karpuzi 100   148   12/25/16
Rizvan Dovolani   1000      
Sakip Veliu 100   456   11/17/16
Selaudin Radoveshi 100   175   07/02/17
Shaban Mullahu 100   Paypal   12/03/16
Shaban Kobeci 100   Paypal   10/15/16
Shehat Klobocishta 100   203   11/06/16
Shiqiri Veliu 100   413   09/25/16
Shkelqim Guze 100     check 07/21/17
Shkelqim Duka 100   118    
Shpend Dumani 100   105    
Shpend Capa 100   423   11/29/16
Shpend Kaja 100   421   2016
Shpetim Zunce   300      
Shpetim Miftari 100   453   09/28/16
Shpetim Ramku 100   425   12/04/16
Sinan Ruci 100   412   10/18/16
Sulltan Trebishta 100   406   10/18/16
Talat Sela 100   463   11/02/16
Talat Kokale 100 1000 403   10/15/16
Tomor Turkeshi 100   Paypal   11/02/16
Tomor Belcishta 100   102    
Uran Krifca 100   Paypal   11/30/16
Uran Maqellara 100 400 0430/429   12/14/16
Urim Osmani 100   Paypal   10/21/16
Valbona Budzaku 100   Paypal   11/28/16
Valdrin Pustina 100   Paypal   11/22/16
Valon Duka 100 100 117    
Vullnet Lela 100   148   12/25/16
Vullnet Popinara 100   301   01/10/17
Xheladin Pjeca 100   473 check 02/17/17
Xhevat Kosovrasti 100   116    
Xhevdet Cela 100   151   11/03/16
Ylber Klobocishta 100   106    
Ylber Krifca 100   410   10/18/16
Ylli Alizoti 100   Paypal   12/02/16
Zeqir Zeqo Papraniku 100 1000 402   10/11/16
Zulfi Sodolli 100       12/12/16
    17500 39083      

Sponsoret fillestar të Shoqatës Atdhetare Dibra që bashkërisht kontribuan me $13,000 që shoqata të fillojë aktivitetet e saja ishin:(renditje alfabetike)

E & M Construction – Jonuz Duka

Alb’s Auto Repair – Vëllezërit Osmani

Allstate Electric – Leonard Shaini

Art Construction – Mirvet Qoku

Benjamin Maintenance – Ilirjan Rusi

Big Apple Waterproofing Corp – Arijan Marku

Colgate Restoration Corp – Shpend Marku

Metro Star – Feta Fishta & Xhani Alimi

New Tech Waterproofing & Restor – Dritan Fida

Nino’s Barbershop – Naim Limani

Platinum Maintenance – Biu Papraniku

Tetra steel – Vebi Çanka