Lajme nga Dibra Lajme nga Shoqata Lajmërime - Front Cover

Renovimi i objektit të Qendrës ditore të personave me aftësi të kufizuara

Mbas organizimit shumë të suksesshëm të “Mbëledhje fondesh për fëmijët me aftësi të kufizuara” që e organizoi Shoqata Atdhetare Dibra, me përkahjen e grupit të motoristëve Dibran në NY, u grumbulluan total: $5,438.00 Në muajin Gusht të këtij viti, përfundoi renovimi i objektit të Qendrës…